niedziela 31 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

„Przeciw narkotykom – do radości życia”

 

Program „Przeciw narkotykom – do radości życia” to projekt  realizowany  przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej    w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli” dla mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Program „Przeciw narkotykom  - do radości życia” jest kontynuacją jednego z działań Centrum Profilaktyki Społecznej w obszarze związanym z informacją, edukacją i prowadzeniem grupowych zajęć psychoedukacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i wychowawców zajmujących się profilaktyką uzależnień od narkotyków.

 

Zadanie realizowane  jest;

  • Prowadzenie zajęć profilaktycznych informacyjno–edukacyjnych i grupowych form pracy o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, wspierającym i szkoleniowym dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
  • Systematyczną działalność szkoleniową w ramach Zespołu CPS – podnoszenie kwalifikacji oraz jakości udzielanej pomocy.
  • Prowadzenie informacji i edukacji publicznej poprzez zorganizowanie Konferencji Profilaktycznej o raz Forum Profilaktycznego i poprzez stronę www.cps.org.pl
  • Zakup prenumeraty aktualnej prasy zawodowej Remedium, Problemy Narkomanii oraz pozycji książkowych.
  • Organizowanie alternatywnych form profilaktycznych w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej, takich jak konkursy profilaktyczne, teatr  profilaktyczny.

 Więcej informacji na stronie www.cps.org.pl w zakładce Profilaktyka Narkomanii