czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”. Projekt kierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Zadanie realizowane jest poprzez  prowadzenie dyżurów  konsultantów i specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi  również poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnych potrzeb.

Drukuj

„Przeciw narkotykom – do radości życia”

 

Program „Przeciw narkotykom – do radości życia” to projekt  realizowany  przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej    w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli” dla mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Program „Przeciw narkotykom  - do radości życia” jest kontynuacją jednego z działań Centrum Profilaktyki Społecznej w obszarze związanym z informacją, edukacją i prowadzeniem grupowych zajęć psychoedukacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i wychowawców zajmujących się profilaktyką uzależnień od narkotyków.

Drukuj

Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie

 

„Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie” to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów” . Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów.

 

Głównym celem jakie zamierzamy zrealizować w ramach zadania publicznego jest kontynuacja działań w zakresie  przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:

  • prowadzenie dyżurów  specjalistów, udzielanie porad i konsultacji i prowadzenie zajęć grupowych i warsztatowych
  • udzielanie porad i konsultacji po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy do aktualnych potrzeb,
Drukuj

Rozwój w rytmie stuku kopyt  


„Rozwój w rytmie stuku kopyt”  to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”. zobacz

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów z orzeczeniem o niepełnosprawności, członków ich rodzin oraz wolontariuszy.

 

Głównym celem jest wsparcie w rozwoju i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością – ten cel zamierzamy zrealizować poprzez przygotowanie oferty i prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej oraz grupowych zajęć jeździeckich z elementami woltyżerki.

Drukuj

Autentyczni i Fascynujący

 

„Autentyczni i Fascynujący”  to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania  „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”. Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów z orzeczeniem o niepełnosprawności, członków ich rodzin oraz wolontariuszy.

 

Autentyczni i Fascynujący to poszerzenie oferty i kontynuowanie zajęć z zakresu rekreacji i sportu, jakie prowadzone są przez nasze Stowarzyszenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w ramach działania Ośrodka Wsparcia w Rozwoju Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie.