niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Zadania własne z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia  w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie, gdzie z przygotowanej przez nas oferty korzystało 28 dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz członkowie ich rodzin i ich przyjaciele. Zadania realizowane były nieodpłatnie i odpłatnie. 

Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – korzystało 1 dziecko – działanie odpłatne, zatrudniona jedna osoba. 

Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze rozwojowym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – w zajęciach grupowych uczestniczy 8 dzieci
– działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna.
 

Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców dzieci niepełnoprawnych w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – w zajęciach uczestniczyło 10 rodziców
– działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna.
 

Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i integracyjnym dla wolontariuszy w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – w zajęciach uczestniczyło 11 wolontariuszy
– działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna.
 

Przygotowaliśmy i wystawiliśmy „Jasełka z APERIO” – inscenizacje tworzyły dzieci niepełnoprawne, ich rodzice i rodzeństwo, terapeuci i wolontariusze – inscenizacje przygotowało 30 uczestników. Wystawiono ja w dniu 06.02.2012r. w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie. Nagrano i zmontowano film, wykonano dokumentacje fotograficzną – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowymi, rehabilitacyjnym i integracyjnym w zakresie terapeutycznej jazdy konnej z elementami woltyżerki wraz z Amatorskimi Zawodami Parajeździeckimi oraz Pokazem Woltyżerki - w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci, młodzieży, rodziców i instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. W imprezie uczestniczyło około 50 osób – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

Amatorskie Zawody Parajeździeckie – dla korzystających z zajęć hipoterapeutycznych w Stowarzyszeniu ,,AGRADO” - 3 grudnia 2012r. na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Stajnia Pod Dębami” w Inwałdzie. W zawodach startowało 10 uczestników z niepełnosprawnością. Uczestnikom wręczono okolicznościowe „złote” medale, dyplomy i floty. 

Pokaz woltyżerki -  w wykonaniu  w wykonaniu dzieci, rodziców, wolontariuszy i przyjaciół Stowarzyszenia ,,AGRADO - 3 grudnia 2012r. na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Stajnia Pod Dębami” w Inwałdzie. W pokazie wzięło udział 9 „woltyżerów”, którym po pokazie wręczono dyplomy i floty. 

Zorganizowanie dla dzieci korzystających z zajęć w „APERIO” w Andrychowie „Bajkowego Spotkania z Mikołajem na Lodzie” – zadanie zrealizowano we współpracy z Ośrodkiem „Czarny Groń”, MWS Sp. z o.o. Sp. kom. – Tychy, „ODRA” SA – Brzeg. Przygotowano 50 paczek mikołajowych, zorganizowano Bajkowe Spotkanie z Mikołajem w Kolibie w „Czarnym Groniu” oraz wejście i zabawę na lodowisku. Udział wzięło około 70 osób, dzieci, rodziny, członkowie Stowarzyszenia  i wolontariusze – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

Przeprowadzenie konkursu plastycznego „AUTentyczni i Inspirujący – w przyjaźni nie ma barier” oraz organizacja wernisażu i wystaw pokonkursowych. Prace 22 uczestników zostały nagrodzone drobnymi upominkami i dyplomami. W wernisażu wzięło udział około 60 osób dla których przygotowano we współpracy z proboszczem parafii pw. Św. Macieja w Andrychowie ks. Stanisławem Czernikiem spotkanie i poczęstunek. Konkurs zorganizowano we współpracy z MWS Sp. z o.o. Sp. kom. – Tychy, „ODRA”, Parafią pw. Św. Macieja i Parafią pw. Św. Stanisława w Andrychowie – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna.

 Przeprowadzenie kampanii społecznej w ramach „Europejskiego Tygodnia Autyzmu” Andrychów 2012, pod hasłem „Autentyczni, unikalni, twórczy, samodzielni, myślący”. „EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU” Andrychów od 1 do 16 grudnia 2012r. Kampania przebiegała pod hasłem „AUTENTYCZNI, UNIKALNI, TWÓRCZY,  INSPIRUJĄCY, SAMODZIELNI, MYŚLĄCY”. Celem naszego "Tygodnia Autyzmu" jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z ASD oraz okazją do realizowania konkretnych działań w obszarze integracji społecznej, poprzez wspólnie spędzony czas oraz troskę o zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia. Kampanie realizowaliśmy we współpracy z Stowarzyszenie naszymi przyjaciółmi oraz, Ośrodkiem „Czarny Groń”, MWS Sp. z o.o. Sp. kom. – Tychy, „ODRA” SA – Brzeg, Gminą Andrychów, Ośrodkiem Jeździeckim „Stajnia Pod Dębami”, Parafią pw. Św. Macieja, Parafia pw. Św. Stanisława, Przedszkolem Integracyjnym nr 3 w Andrychowie, Szkołą Podstawową nr 2 w Andrychowie, Szkołą Podstawową w Woźnikach, Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curii-Skłodowskiej w Andrychowie, Zespołem Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w Andrychowie – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

Prowadzenie wortalu informacyjno–edukacyjnego obejmującego tematykę niepełnosprawności  www.aperio-agrado.org.pl – wykorzystujemy takie formy przekazu jak tekst, fotografia, film, grafika – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

Współpraca z mediami lokalnymi; artykuły do gazetek parafialnych  „Okruch życia”, „Źródło” – napisano pięć artykułów – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna.

Udział w konferencjach szkoleniowych

  • IV Ogólnopolska konferencja przedstawicieli samorządów lokalnych monitorujących problem narkotyków i narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wrocław, 22 – 23 marca 2012r. – Dorota Oboza
  • Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna "Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia”, Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne,  Warszawa, 26-27.05. 2012r. - Dorota Oboza
  • Konferencja szkoleniowa „AUTYZM z KLASĄ".  Edukacja i integracja uczniów z autyzmem/zespołem Aspergera w szkołach różnego typu, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 12-13.11. 2012 – Dorota Oboza
  • Konferencja „Monitoring na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – wyzwania i osiągnięcia” Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 4-5 grudnia 2012r. – Dorota Oboza

Udział szkoleniach zawodowych organizowanych przez placówki zewnętrzne

  • Zespół Interdyscyplinarny procedura Niebieskiej Karty i działania grup roboczych, Małopolskie Centrum Profilaktyki, Kraków, 18.05.2012r. – Dorota Oboza
  • Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu: „Organizacja i zarządzanie Centrum Wolontariatu” Fundacja BIS, Kraków, 18.10.2012r. – Dorota Oboza
  • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I i II. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 24-25.11.2012r. i  1-2.12.2012r. – Dorota Oboza

W dniu 7 października 2012r. zorganizowaliśmy uroczyste obchody trzeciej rocznicy powstania Stowarzyszenia „AGRADO”.

W tym dniu, w święto Najświętszej Marii Panny Różańcowej, powierzyliśmy we wspólnej modlitwie opiece Boga, Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w parafii św. Macieja, w Andrychowie, po której zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie i błogosławieństwie w „APERIO”. Tam ks. mgr kanonik Jan Figura, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie dokonał poświęcenia Ośrodka.

Po tym, bardzo ważnym dla nas wydarzeniu, udaliśmy się na świętowanie i zwiedzanie „Warowni Inwałd”, gdzie czekał na nas urodzinowy tort.

Uroczystość zakończyła się w stajni „Pod Dębami”, gdzie każdy z nas miał możliwość przejażdżki konnej na Biance, gdzie po zmierzchu obejrzeliśmy nasz pierwszy pokaz sztucznych ogni.