wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Działania AGRADO koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Ewa Wybraniec, Krystyna Socała, Agnieszka Sienkiewcz, Magdalena Opyrchał, Alicja Piekarska – Wymysło.

 

Realizujemy projekty własne

 • Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO
 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Program HELP-er
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka z APERIO
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Amatorskie Zawody Parajeździeckie
 • Konkurs Plastyczny: AUTentyczni i Inspirujący – w przyjaźni nie ma barier
 • Wernisaż: AUTentyczni i Inspirujący – w przyjaźni nie ma barier
 • Wystawy pokonkursowe: AUTentyczni i Inspirujący – w przyjaźni nie ma barier
 • HUBERTUS z APERIO
 • Pokaz Parawoltyżerki

 

Realizujemy zadania publiczne.

 

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach. Zadania były realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice:

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli”

 

Dla realizacji celów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w obszarze „Terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów”, zrealizowaliśmy zadania publiczne we współpracy
z
Urzędem Miejskim w Andrychowie. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Andrychów.

 • Terapia rodzin wspomaga terapie uzależnień”

 

Dla realizacji celów w zakresie „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Andrychów.

 • Zajęcia w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki – Rozwój w rytmie stuku kopyt”

 

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 11 osobami oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych z 9 wolontariuszami.

 

Sprawozdanie merytoryczne -2012  zobacz

Sprawozdanie finansowe - 2012

strona tytułowa zobacz

bilans zobacz

rachunek zysków i start zobacz

informacja dodatkowa zobacz