czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Wspieramy rozwój Stowarzyszenia

 

W dniu 22 września 2011 r. dokonano wprowadzenia zmian we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego dla naszego Stowarzyszenia. Zmiany dotyczyły  m.in. nazwy Stowarzyszenia „Od – Nowa”, aktualna nazwa brzmi Stowarzyszenie „AGRADO”.

 

Dokonano zmian w statucie oraz w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zamiany zostały wprowadzone
i zatwierdzone  przez Walne Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2011r.

 

Przygotowaliśmy oferty na realizacje zadań publicznych do Gminy Wadowice, do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz do Telewizji Polskiej S.A. 

 

Stowarzyszenie otrzymało w 2011r. siedem  dotacji od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Prowadzimy remont lokalu dla Ośrodka APERIO, Andrychów, ul. Starowiejska 

 

Podpisaliśmy umowę najmu lokalu użytkowego należącego do Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a. Umowa zawarta w dniu 30.06.29011r. pomiędzy Gminą Andrychów – Zespołem Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie, ul. Metalowców, reprezentowanym przez dyrektora zespołu p. Marię Dybał.

Lokal przeznaczony została na działanie Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie.

 

Wykonujemy adaptacje lokalu dla Centrum Profilaktyki Społecznej, Wadowice, ul. Wojtyłów 4

 

Podpisaliśmy  umowę  użyczenia lokalu, który stanowi część nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4.  Umowa nr GG/16/2011 w dniu 23.11.2011r. z Gminą Wadowice, reprezentowaną przez Burmistrz Wadowic p. Ewę Filipiak  Lokal został przeznaczony na działalność Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach.

 

Rozwiązaliśmy umowę najmu lokalu z dnia 5 stycznia 2010r. z p. Maria Kois, administratorem budynku na ul. Kościelnej 6
w Wadowicach z dniem 30.12.2011r. Lokal został przeznaczony był na działalność Centrum Profilaktyki Społecznej
w Wadowicach

 

Z  dniem 30.11.2011r. rozwiązaliśmy umowę z Tauron Polska Energia zawartą w dniu 21.01.2010r.

 

Prowadzimy Centrum Wolontariatu AGRADO – promujemy wolontariat długoterminowy.

Podpisaliśmy  porozumienia wolontaryjne z 19 wolontariuszami. Organizujemy spotkania dla wolontariuszy w ramach programu HELP-er.

 

 

  Dbamy o tradycje organizujemy Spotkanie z Mikołajem.