czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Działania AGRADO koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Magdalena Żarnowska, Joanna Wiercimak, Dorota Kowalczyk,

a od 22.09.2011 w składzie Dorota Oboza, Ewa Wybraniec, Krystyna Socała, Agnieszka Sienkiewcz, Magdalena Opyrchał.

 

Realizujemy projekty własne

 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Program HELP-er
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Remont lokalu dla Ośrodka APERIO, Andrychów, ul. Starowiejska 
 • Adaptacja lokalu dla Centrum Profilaktyki Społecznej, Wadowice, ul. Kościelna

 

Realizujemy zadania publiczne.

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach. Zadania były współfinansowane ze środków Gminy Wadowice:

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli”
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej dla członków społeczności lokalnej” 

Dla realizacji celów z zakresu przeciwdziałania narkomanii we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, realizowaliśmy zadanie publiczne z zakresu programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży. Zadanie były współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

 • Przeciw narkotykom do radości życia- Trening Mistrzów” 

Dla realizacji celów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych we współpracy z Województwem Małopolskim, w tym z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowaliśmy zadania realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego;

 • Otwieramy serca, umysły i zmysły”
 • Rozwój daje radość – radość tworzy rozwój”
 • AUTentycznie inspirująca informacja” 

Otrzymaliśmy darowiznę organizowaną w ramach akcji Telewizji Polskiej S.A. „Reklama Dzieciom”, która została przeznaczona na leczenie farmakologiczne niepełnosprawnego dziecka.

 

Podpisaliśmy umowę najmu lokalu użytkowego należącego do Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a. Umowa zawarta z Gminą Andrychów. Lokal przeznaczony została na działanie Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie.

 

Podpisaliśmy umowę użyczenia lokalu, który stanowi część nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4. Umowa z Gminą Wadowice. Lokal został przeznaczony na działalność Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach.

 

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 20 osobami oraz umowy wolontaryjne z 38 wolontariuszami.

 

Sprawozdanie merytoryczne -2011  zobacz

Sprawozdanie finansowe - 2011

strona tytułowa zobacz

bilans zobacz

rachunek zysków i start zobacz

informacja dodatkowa zobacz