czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Rozwój Stowarzyszenia

 

Podejmujemy prace związane z wypracowaniem koncepcji rozwojowej Stowarzyszenia.

Podejmujemy współpracę z kolejnymi osobami deklarującymi chęć wspierania AGRADO w realizacji naszych celów.

Pozyskujemy do współpracy pedagogów, psychologów, szkoleniowców.

Podejmują z nami współpracę i wspierają nas swoją wiedzą, mądrością i umiejętnościami osoby zaangażowane w obsługę księgową i administracyjną.

Drukuj

Rozwój idei i praktyki wolontariatu

 

Propagujemy w środowisku lokalnym ideę wolontariatu.

 

Uczestniczymy w szkoleniach w zakresie wolontariatu i przystępujemy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

 

Podejmujemy decyzje, aby rozwijać w ramach działań Stowarzyszenia wolontariat długoterminowy.

Drukuj

Rozwój koncepcji lokalnej profilaktyki narkomanii

 

Przygotowaliśmy merytorycznie kilka nowych programów oraz poddaliśmy ewaluacji programy z projektu “Przeciw Narkotykom – Do Radości Życia”.

 

Przygotowana przez nas oferta „Profilaktyka selektywna wśród młodzieży. Trening Mistrzów”, która została złożona w odpowiedzi na ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii konkurs na realizacje zadań publicznych z zakresu profilaktyki narkomanii, zyskała uznanie komisji konkursowej. Projekt będzie realizowany w 2011 roku.

Drukuj

Rozwój koncepcji wsparcia osób z autyzmem

 

Propagujemy w lokalnym środowisku oświatowym idee nauczania włączającego dla dzieci z autyzmem.

 

Poszukujemy zrozumienia dla tej koncepcji, która stanowi według nas najlepszą formę rehabilitacji społecznej dla osób z autyzmem.

 

Uczestniczymy w szkoleniach organizowanych przez Fundacje SYNAPSIS w Warszawie.