niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej  - 2010r.

 

Stowarzyszenie prowadziło Centrum Profilaktyki Społecznej, placówkę powołaną do realizacji zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, promocji i ochrony zdrowia psychicznego oraz szeroko pojętej pomocy społecznej.

 

Zadanie przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice oraz Wojewody Małopolskiego koordynowała Dorota Oboza.

 

W ramach Centrum Profilaktyki Społecznej udzielamy porad i konsultacji w zakresie problematyki związanej z używaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych, głównie narkotyków.

Edukujemy, udzielamy porad i psychoterapii w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, emocjonalnych, szkolnych, rozwojowych.

Prowadzimy diagnozę w uzależnieniu, diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, diagnozę systemową rodziny.

Drukuj

Przeciw Narkotykom – Do Radości Życia - 2010r.

 

W ramach działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej realizowaliśmy programy profilaktyczne o charakterze informacyjno – edukacyjnym na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

 

Zadanie przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice, koordynowała Dorota Oboza. autor koncepcji, twórca programów profilaktycznych i realizator.

 

W ofercie posiadamy jedenaście programów profilaktycznych o charakterze informacyjno – edukacyjnym.

  • 8 dla uczniów,
  • 1 dla nauczycieli,
  • 2 dla rodziców.

Z naszej oferty korzystali zainteresowani taką formą profilaktyki wychowawcy lub pedagodzy szkolni.