niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu

 

Wolontariat uczy, daje satysfakcję, pozwala nabrać dobrej energii życiowej, poznać wielu nowych ludzi i wzbogacić się o nowe doświadczenia.

 

Ideę wolontariatu można najprościej ująć jako bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, które dodatkowo wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Centra Wolontariatu podobnie jak placówki tego typu na świecie prowadzą działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu wolontariuszy i  współpracujących  z nimi organizacji.

 

Powstanie Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce było naturalną odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ludzi tym rodzajem działalności w różnych częściach kraju jak również wynikiem zapotrzebowania ze strony osób indywidualnych i instytucji na ten rodzaj wsparcia jaki stanowi pomoc wolontariuszy.

 

Z myślą o wspieraniu niezależnych inicjatyw społecznych, propagowaniu i rozwijaniu obywatelskiego uczestnictwa w życiu lokalnych środowisk powstało w 1993 roku Centrum Wolontariatu w Warszawie. Od roku 1995 podobne placówki rozpoczęły działalność w innych miastach Polski.

 

Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu, jest inicjatywą partnerską, realizowaną przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie, Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza oraz Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" z Olkusza oraz nowo powstałe Lokalne Centra Wolontariatu.