czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Porozumienie Autyzm-Polska

 

Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin.

 

Porozumienie działa od 23 lutego 1998 roku i ma na celu doprowadzenie do zapewnienia wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzinom tak, aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.

Drukuj

Sejm uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem

 

12 lipca 2013r. o godzinie 11.15 Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałą Kartę Praw Osób z Autyzmem. Głosowało 446 posłów.

Dwa dni wcześniej podczas obrad Sejmu wszystkie kluby, co jest już samo w sobie ewenementem, poparły projekt Uchwały: Karta Praw Osób z Autyzmem.

Jest to wierne, aczkolwiek dostosowane do polskich realiów tłumaczenie tekstu Karty Praw Osób z Autyzmem, przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 r.