czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

  

Doświadczenia w budowaniu partnerstw uczyliśmy się poprzez członkostwo w Autyzm-Polska, Porozumieniu Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin

z siedzibą w Warszawie.

 

Następnie zostaliśmy przyjęci w poczet członków Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu w Krakowie.

 

Działamy w partnerstwach nieformalnych z innymi NGO. Współpracujemy między innymi z Polskim Towarzystwem Hipoterapii o/ małopolska, Polskim Związkiem Niewidomych o/Wadowice, PTTK o/ Wadowice, Wadowickimi Inicjatywami Obywatelskimi.

 

Budujemy partnerstwo z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej w zakresie działalności dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej. 

Organizujemy praktyki studenckie dla studentów rożnych uczelni w Polsce.

 

Działamy partnersko z samorządami, agendami państwowymi, jednostkami budżetowymi.

 

Współpracujemy z jednostkami samorządowymi, budżetowymi, agendami państwowymi realizując zadania publiczne.

Naszym najważniejszym partnerem jest Gmina Wadowice, innymi partnerami są: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, PFRON, Telewizja Polska, Wojewoda Małopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej, PCPR Wadowice, Urząd Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawa, Gmina Andrychów, Sądy Rejonowe w Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, KPP w Wadowicach, szkoły i placówki oświatowe w Gminie Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Tomice, Spytkowice, Międzyrzecze Górne, Sucha Beskidzka, Żywiec, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach i inni.

 

Współpracujemy i wspieramy się w działaniach z Kościołem, w tym z parafiami w gminie Wadowice oraz Andrychów. Podejmowaliśmy wspólne działania z Klasztorem o. Karmelitów w Wadowicach oraz Klasztorem o. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Wspierają nas przedstawiciele biznesu, w tym m.in. MWS Sp. z o.o. Sp. kom. Tychy, „ODRA” SA, Brzeg, Ośrodek „Czarny Groń” z Rzyk, „Galeria Cafe” z Wadowice. MarBud i inni.