niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia AGRADO

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia „AGRADO”. Biorą w nim udział wszyscy członkowie, może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:

na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia, 

  • z własnej inicjatywy Zarządu,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.