niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Tytuł Członka Honorowego AGRADO nadawany jest dla osób, które wniosły znaczący wpływ w rozwój idei Stowarzyszenia lub zasłużyły się w inny  znaczący sposób.

 

AGRADO z wdzięcznością dba o te osoby, które oddały ważną cześć swojego życia, umiejętności lub dóbr poprzez AGRADO dla innych.

 

Tytuły Członka Honorowego nadano mocą Uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2016r. dla:

  • Głownia Edward
  • Głownia Zuzanna

 

Kolejne tytuły Członka Honorowego nadano mocą Uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 28.06.2019r. dla:

  • Bułka Maria
  • Chorąży Jerzy
  • Socała Agata
  • Socała Tomasz
  • Stach Krystyna
  • Wróbel - Landoch Justyna
  • Żarnowska Magdalena