Drukuj

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy,że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach.

z którym można skontaktować się za pośrednictwem:

korespondencji drogą pocztową: Biuro AGRADO, ul. E. K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

korespondencji drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

telefonicznie; 728 784 397

Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:
Magdalena Opyrchał

z którym można się kontaktować za pośrednictwem

korespondencji drogą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

korespondencji drogą pocztową: Biuro AGRADO, ul. E. K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronętrzecią, w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń;
-
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez czas określony w odrębnych przepisach, m. in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdyuznaPani/Pan,iżprzetwarzaniedanychosobowychPani/Panadotyczących narusza przepisyRODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
W niektórych sprawach podanieprzezPanią/Panadanychosobowychjestwymogiemustawowym.

Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy.