Drukuj

CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA

 

DIAGNOZA

diagnoza uzależnienia

diagnoza pedagogiczna

diagnoza psychologiczna

 

 PORADNICTWO

poradnictwo pedagogiczne

poradnictwo psychologiczne

poradnictwo wychowawcze

 

TERAPIA
psychoterapia uzależnienia

psychoterapia indywidualna

terapia grupowa

 

KONSULTACJE

małżeńskie

rodzinne

zawodowe

 

INTERWENCJE

interwencja wobec osoby uzależnionej

interwencja w terenie

interwencja kryzysowa

 

TRENINGI

trening komunikacji

trening umiejętności społecznych

trening kreatywności