wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA

 

DIAGNOZA

diagnoza uzależnienia

diagnoza pedagogiczna

diagnoza psychologiczna

Drukuj

DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

WARSZTATY, SZKOLENIA, SUPERWIZJE

 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA – psychoedukacja

Dzieci i młodzież – PUZLE, GPS, TRENDY

Rodzice – RODZINA XXI, W SIECI, inne …

Nauczyciele –MŁODZI, PIĘKNI, ZAGROŻENI