czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Centrum Wolontariatu AGRADO - Co robimy?

 

Udzielamy informacji, prowadzimy poradnictwo, szkolimy.

 

Prowadzimy Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO, udzielamy tam bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu.

 

Kto może skorzystać?

  • wolontariusze,
  • organizacje pozarządowe,
  • placówki i instytucje publiczne,
  • każdy zainteresowany wolontariatem.

Informujemy o:

  • możliwości pracy wolontarystycznej,
  • prawach i obowiązkach organizacji korzystającej i wolontariuszy,
  • aspektach prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szkolimy:

  • Szkolenie podstawowe:  Prawa i obowiązki wolontariusza, etyka pracy wolontariusza
  •  Szkolenie rozwojowe dla wolontariuszy: HELP-er – grupa psychoedukacyjna i rozwojowa
  •  Szkolenia specjalistyczne: