czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 Wolontariusz – poznaj moc słowa

 

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie, świadomie oraz bez wynagrodzenia niesie pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.

 

Wolontariuszem może zostać każdy, jeśli tylko ma chęć do zaangażowania się w różnego typu inicjatywy. Nie liczy się wykształcenie, pochodzenie czy poglądy religijne.


Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych, by mogły podjąć wolontariat. 

 

Należy pamiętać, że nie każdy rodzaj wolontariatu będzie odpowiedni dla każdej osoby. Niektóre działania wymagają posiadania odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji. 

Drukuj

 

Centrum Wolontariatu AGRADO - Co robimy?

 

Udzielamy informacji, prowadzimy poradnictwo, szkolimy.

 

Prowadzimy Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO, udzielamy tam bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu.

 

Kto może skorzystać?

  • wolontariusze,
  • organizacje pozarządowe,
  • placówki i instytucje publiczne,
  • każdy zainteresowany wolontariatem.
Drukuj

Zakres działania Biura Centrum Wolontariatu AGRADO

 

Prowadzimy bazy danych:

  • Bazę wolontariuszy
  • Bazę organizacji i placówek przygotowanych i chętnych do zaangażowania wolontariuszy

Prowadzimy pośrednictwo dla:

  • wolontariuszy lub ochotników – których możemy kontaktować z organizacją, placówką w której może podjąć pracę wolontaryjną.
  • organizacji pozarządowych, placówkę i organów administracji publicznej, które chcą zaangażować wolontariuszy w swoje działania.
  • odpowiadamy na potrzeby osób indywidualnych, potrzebujących wsparcia wolontariuszy.