wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Wolontariatu AGRADO zobacz

 

Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu AGRADO, rozpoczęło swoją działalność poprzez udział w projekcie „Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu”, który jest inicjatywą partnerską.

Głównym celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych działających w obszarze promocji i organizowania wolontariatu poprzez stworzenie i wspieranie regionalnej sieci współpracy skupiającej Centra Wolontariatu z minimum 11 powiatów województwa małopolskiego do końca czerwca 2015 roku.

 

Cel ten realizowany został poprzez cele szczegółowe:

  • poprawę dostępu do informacji na temat współpracy w obszarze organizowania wolontariatu wśród przedstawicieli NGOs z woj. małopolskiego
  • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania standardów działań Centrum Wolontariatu wśród przedstawicieli NGOs uczestniczących w cyklu szkoleniowym
  • poprawa warunków do budowania trwałej sieci współpracy pomiędzy NGOz z województwa małopolskiego prowadzącymi Centra Wolontariatu

 

więcej informacji www.wolontariat-malopolska.pl