Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO z siedzibą w Andrychowie, uruchomiliśmy w  2011 roku dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia AGRADO.

W APERIO udzielamy pomocy pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin.  Pomoc udzielana jest w ramach konsultacji i zajęć indywidualnych, zajęć grupowych oraz różnorodnych form rekreacyjnych.

 

Staramy się pozyskać do współpracy samorządy lokalne, których przedstawiciele są zainteresowani udzielaniem pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego przygotowaliśmy pierwszą ofertę zajęć i rozpoczęliśmy działalność realizując zadanie publiczne „Otwieramy serca umysły i zmysły”. Poszerzając ofertę realizowaliśmy kolejne zadania we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Gminą Andrychów oraz PFRON.

 

Stowarzyszenie AGRADO jest Organizacją Pożytku Publicznego, promujemy ideę wolontariatu i angażujemy do naszych działań osoby, które łączy potrzeba bycia dla innych.

 

Troszczymy się o to, aby w APERIO w ramach prowadzonych zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, edukacji i wychowania, pedagodzy, terapeuci i wolontariusze pomagali dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością, realizować cele rozwojowe zawarte w indywidualnych i grupowych programach zajęć, by w ten sposób kształtować i podnosić ich umiejętności społeczne i edukacyjne.

 

Mamy nadzieje, że poprzez  działanie Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO wzrosną szanse na rozwój i wzmocnienie działań środowiska zawodowego i rodzinnego, które będzie rozszerzać działalność na rzecz rozwiązywania problemów dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością i problemami rozwojowymi oraz ich rodzin głównie w Gminie Andrychów.