czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Zapraszamy do treści w których inspiracja ma główne znaczenie w kreacji otaczającego nas świata i siebie …

  …Inspiracją bywają dobre słowa:  

„AGRADO” – z hiszpańskiego oznacza;  życzliwość…, radość…, uprzejmość…, upodobanie…

„APERIO” – z łacińskiego oznacza: otwierać, odkrywać …

 …Inspiracją bywają czyjeś myśli:

         …chcemy być „równiną dla cichego otwartą przepływu,

        w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,

        ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa

       i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie…”  JPII

 … Inspiracją bywa drugi człowiek…

 ... Inspiracją bywają jego dzieła…

 … Inspiracją bywa przyroda …

 … Inspiracją bywa cierpienie…