Drukuj

Amatorskie Zawody Parajeździeckie 

Andrychów, 26 października 2013r.

 

Organizator:  Stowarzyszenie „AGRADO” w ramach działań Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie.

W ramach wsparcia finansowego Gminy Andrychów zakupiono medale, puchar i wydrukowano dyplomy.

 

Do udziału zaproszono wszystkie osoby korzystające z zajęć w ramach hipoterapii w roku 2013r.

Zaproszono: 18 jeźdźców niepełnosprawnych. 

Wystartowało: 11 jeźdźców.

 

Startujący zawodnicy  złożyli ślubowanie według roty:

 Ślubuję respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play; wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu.

 

Sędzia główny zawodów: pani Magdalena Niemczyk

 

Pani Magdalena złożyła ślubowanie według roty:

W imieniu wszystkich sędziów i organizatorów ślubuję całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu.

 

galeria foto: http://www.aperio-agrado.org.pl/multimedia/foto/187-2013a/398-amatorskie-zawody-parajezdzieckie-przygotowanie-i-slubowanie

 

Program przejazdu dla zawodników niepełnosprawnych

 • Wjazd 
 • Ukłon
 • Wolta - przejazd stępem prezentacja postawy
 • Przejazd nad czterema dragami
 • Przeniesienie piłki z koszyka wiszącego na tyczce do kapelusza wiszącego na tyczce
 • Slalom pomiędzy tyczkami
 • Przejazd przez bramkę - otwarcie, przejście i zamknięcie bramki z konia
 • Jazda na wprost, prezentacja postawy
 • Ukłon

 

TRIAL OPEN o puchar BIANKI

Konkurencje:

 

Pani Magdalena Niemczyk – sędzia zawodów

i pani Alicja Piekarska - Wymysło – vice prezes AGRADO

wręczyły medale i dyplomy dla jeźdźców i uczestników konkurencji TRIAL OPEN o puchar BIANKI

galeria zdjęć: http://www.aperio-agrado.org.pl/multimedia/foto/187-2013a/406-amatorskie-zawody-parajezdzieckie-wreczenie-medali-dyplomow-i-pucharu

 

Zawodnicy startowali w następującej kolejności:

1.                  Rafał Nowak

2.                  Karolina Prus

3.                  Łucja Wagiel

4.                  Weronika Wagiel

5.                  Jan Stuglik

6.                  Wiktoria Skrzypiec

7.                  Olaf Matejko

8.                  Tomasz Socała

9.                  Bartłomiej Wieczorek

10.               Bartosz Lachendro

11.               Dominik Matusiak

galeria zdjęć: http://www.aperio-agrado.org.pl/multimedia/foto/187-2013a/399-azp-parkur-przejazdy-zawodnikow

galeria zdjęć: http://www.aperio-agrado.org.pl/multimedia/foto/187-2013a/400-azp

galeria zdjęć: http://www.aperio-agrado.org.pl/multimedia/foto/187-2013a/401-azp3

 

Wyniki  kategorii TRIAL OPEN o puchar BIANKI 2013

startowało 30 uczestników

 

I miejsce i puchar BIANKI:

 • Dorota Oboza

II miejsce:

 • Dominika Nowak
 • Dominik Matusiak

III miejsce:

 • Agata Socała
 • Tomasz Skrzypiec

IV miejsce:

 • Maria Lachendro
 • Bartłomiej Wieczorek

V miejsce:

 • Tomasz Socała

 

Zawody odbyły się dzięki pomocy i zaangażowaniu rodzin i pani Magdaleny Niemczyk oraz Alicji Piekarskiej - Wymysło.

Wszyscy razem zadbaliśmy o sprawną organizacje, przyjazny i pełen radości klimat oraz pyszny poczęstunek.

 

Tak w dniu 26 października 2013r. świętowaliśmy w APERIO zbliżające się świeto jeźdźców i myśliwych znane pod nazwą Hubertus oraz pierwszy raz ochodzony Narodowy Dzień Sportu, czyli ogólnopolską imprezę dedykowaną wszystkim, którzy kochają sport.