CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA

W Centrum Profilaktyki Społecznej udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa i różnych form pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, dla osób uzależnionych i / lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz dla rodzin
w których występują lub mogą wystąpić problemy uzależnienia.
Pomagamy i wspieramy osoby i rodziny, które podejmują działania, aby zrezygnować lub zmienić styl używania substancji psychoaktywnych lub zachowań kompulsywnych. 

CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W WADOWICACH - KONTAKT
ul. E. K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
tel.  692 781 928
e-mail;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny Otwarcia
Poniedziałek       15.00 - 20.00
Wtorek              15.00 - 20.00
Środa                08.00 - 12.00
Czwartek           15.00 - 20.00
Piątek               15.00 - 20.00
konsultacje i interwencje w terenie po ustaleniu telefonicznym  - nr. tel. 692 439 762
w sytuacjach trudnych pomagamy poza wyznaczonymi godzinami dyżurów - nr. tel. 692 439 762
 

CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - OFERTA

DIAGNOZA
diagnoza uzależnienia
diagnoza pedagogiczna
kontrakty terapeutyczne

PORADNICTWO
poradnictwo pedagogiczne
poradnictwo psychologiczne
poradnictwo wychowawcze 

TERAPIA
psychoterapia uzależnienia
psychoterapia indywidualna
terapia grupowa

KONSULTACJE
rodzinne
małżeńskie
zawodowe

INTERWENCJE
interwencja wobec osoby uzależnionej
interwencja w terenie
interwencja kryzysowa

TRENINGI
trening komunikacji
trening umiejętności społecznych
trening kreatywności

Centrum Profilaktyki Społecznej w ramach swoich działań, realizuje założone cele zgodnie z zasadami profilaktyki nowej generacji, ukierunkowanej na przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, jakim jest m.in. zjawisko uzależnień.


Centrum Profilaktyki Społecznej - założenia programowe

 • Promocja i propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania na rzecz zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości, podnoszenia umiejętności i kompetencji w tej płaszczyźnie.
 • Niekonwencjonalne i nowatorskie sposoby realizacji zadań, szczególnie w zakresie edukacji, informacji i konsultacji na tematy związane ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, w tym szczególnie uzależnieniami uniemożliwiającymi prawidłowy rozwój psychospołeczny, a w wieku dorosłym utrzymanie pełni zdrowia.
 • Wspieranie rodziny, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, poprzez zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, doradczej
  i duchowej.


Centrum Profilaktyki Społecznej - kierunki działania

 • Objęcie jak największej liczby społeczeństwa systemem działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających wiedzę na temat skutków zdrowotnych i społecznych wynikających
  z używania substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń, jakie niosą z sobą uzależnienia behawioralne.
 • Wspomaganie osoby i rodziny w sytuacjach kryzysowych poprzez prowadzenie porad, konsultacji oraz psychoterapii.
 • Bezpośrednie oddziaływanie profilaktyczne skierowane do osób i rodzin znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka.
 • Animowanie i wspieranie działalności młodzieżowych doradców rówieśniczych i innych grupowych form pracy stanowiących  alternatywę dla negatywnych grup rówieśniczych
 • Organizowanie grupowych form pomocy psychospołecznej o charakterze rozwojowym.