HISTORIA

2020

Tym razem rozpoczynamy kolejne dziesięć lat, które dajemy dla współtworzenia otwartej i kreatywnej społeczności, opartej na życzliwym dialogu, bliskości w relacjach, pasji i wytrwałości
w działaniu oraz wrażliwości w myśleniu. Poprzez twórczą integracje mamy nadzieje na umacnianie więzi społecznych, wspieranie zaangażowania oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Działania AGRADO w 2020r. koordynuje Zarząd w składzie: Dorota Oboza, Katarzyna Chowaniec, Krzysztof Rychlik

Czytaj więcej
2009

Rozpoczynamy wspólną drogę realizując swoje marzenia. Próbujemy odkryć, jak najlepiej wspierać się w tej podróży. Stowarzyszenie to grupa osób, przyjaciół. Jesteśmy pedagogami, rodzicami, nauczycielami, psychologami ... mamy wspólne cele. Towarzyszy nam ciekawość i ufność w to co będziemy mogli odkrywać, poznawać i realizować w naszym życiu. 7 października 2009 roku, godzina 18.00 – CZAS START. 

Czytaj więcej
2019

Aktywna rekreacja, odpoczynek i wspólne bycie razem jest bardzo twórcze i znacznie wzbogaciło nasze życie. Gościmy u siebie nowych ludzi, którzy chcą poznać i zasmakować życia w NGO. Tutaj i teraz, aktywnie, samodzielnie i pracowicie. Dziesiąty rok działania, przynosi zaskakujące dla nas doświadczenia, to jest naturalna część zmiany. Rok 2019 powoduje, że stajemy się jeszcze bardziej mężni i wytrwali. Działania AGRADO koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Katarzyna Chowaniec, Krzysztof Rychlik.

Czytaj więcej
2010

Kolejny rok naszego działania rozpoczynamy z nowymi siłami i zasobami ludzkimi. Dbamy, aby zadania, które realizujemy miały jak najlepsze standardy.  Podejmujemy współprace i działania nowymi dla nas partnerami publicznymi i uczymy sie tej wspólpracy. Rozwijamy swoje zasoby w zakresie w trzech głownych kieunkach; profilaktyka narkomanii, wsparcie w rozwoju idei i praktyki wolontariatu oraz działania mające na celu wspieranie osob z autyzmem w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej
2018

Rok 2018, jest początkiem intensywnej zmiany, w której zamierzamy  odnaleźć swoją dalsza drogę. Po kilku latach intensywnej pracy dla innych, decydujemy się, aby jak najwięcej czasu spędzać
w AGRADO i dbać o nasze relacje. Jest nam dobrze ze sobą, rozumiemy się i wspieramy. Odkrywamy jak ważną częścią życia jest odpoczynek i wspólne bycie razem. Zbudowaliśmy tym samym przestrzeń do tego, aby inni odkrywali siebie w wolności odpowiedzialności za innych. Działania  AGRADO koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Katarzyna Chowaniec, Krzysztof Rychlik. Dbamy o to, aby każdy w AGRADO, mógł urealnić swoje marzenia.  

Czytaj więcej
2011

Trzeci rok w AGRADO wypełniony jest stabilizacją działań w zakresie profilaktyki narkomanii. Otrzymaliśmy na ten cel od władz miasta Wadowice nowy lokal. Otwarliśmy placówkę, która w swojej ofercie ma działania w zakresie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Andrychów. Władze tego miasta wsparły nas poprzez użyczenie lokalu, a samorząd województwa małopolskiego wsparł finansowo prowadzenie zajęć terapeutycznych. Jest to pierwsza placówka tego typu na terenie naszego miasta.

Czytaj więcej
2017

Ciekawy 2017r. rok w którym swoich sił we współpracy próbują kolejne osoby. Intensywnie poszukujemy nowych form realizacji naszych celów oraz tradycyjnie kontynuujemy i wzbogacamy to co zostało wypracowane. Działania AGRADO koordynuje Zarząd w składzie Oboza Dorota, Piekarska – Wymysło Alicja,  Krzysztof Rychlik, Andrzej Karelus. Podejmujemy aktywna współpracę z innymi NGO, realizując wspólne przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
2012

W kolejnym roku działalności szczególnie dbamy o rozwój działań wolontaryjnych oraz wspieramy różne formy dobroczynności i filantropii. Poszukujemy zasobów poprzez organizacje twórczych form aktywności w integrowaniu społeczności lokalnej. Promujemy różne formy aktywności i rekreacji. Wprowadzamy nowe formy pomocy terapeutycznej. Bierzemy aktywny udział w różnych formach edukacji i szkoleń. Działania AGRADO koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Ewa Wybraniec, Krystyna Socała, Agnieszka Sienkiewcz, Magdalena Opyrchał, Alicja Piekarska – Wymysło.

Czytaj więcej
2016

Kolejny 2016 r. jest dla nas czasem bardzo pracowitym. Kontynuujemy wypracowane przez nas formy aktywnego zaangażowana i wzmacniania społeczności lokalnej. Wprowadzamy również nowe formy w zakresie profesjonalnego wsparcia w obszarze profilaktyki uzależnień dla lokalnego środowiska zawodowego.

Czytaj więcej
2013

Bardzo ciekawy dla nas piąty rok działalności to; budowanie porozumień, wsparcie dla inicjatyw realizowanych samodzielnie, twórczość, rekreacja, edukacja, integracja społeczna poprzez sport i pielęgnowanie tradycji oraz  kontynuowanie współpracy z jednostkami samorządu lokalnego. Działania AGRADO w 2013r. koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Krystyna Socała, Agnieszka Sienkiewcz, Magdalena Opyrchał, Alicja Piekarska – Wymysło.

Czytaj więcej
2015

Pasja łączy, buduje i inspiruje innych do poszukiwania nowych dróg. AGRADO kontynuuje i wzbogaca wypracowane formy. Dojrzewamy i cieszy nas, gdy inni wybierają podobne doświadczenia. Kolejne osoby podejmują wyzwanie.

Czytaj więcej
2014

Działania AGRADO w 2014r. koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Krystyna Socała, Agnieszka Sienkiewcz, Magdalena Opyrchał, Alicja Piekarska – Wymysło. Piąty rok przyniósł dla AGRADO mnóstwo dobrego wsparcia ze strony ludzi, którzy zaangażowali się we współpracę.

Czytaj więcej