Stowarzyszenie „AGRADO”

Organizacja Pożytku Publicznego KRS; 0000341302  przekaż 1%

Członek Porozumienia AUTYZM-POLSKA oraz Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

 

Stowarzyszenie to po prostu grupa ludzi, przyjaciół, którzy realizują wspólne cele.

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej.

 

AGRADO  - oznacza;  życzliwość…, radość…, uprzejmość…

 

Obecnie przy naszym Stowarzyszeniu działają dwie placówki świadczące specjalistyczną pomoc w zakresie profilaktyki narkomanii i innych uzależnień oraz terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, głównie z autyzmem.

 

W Wadowicach swoją działalność prowadzimy poprzez Centrum Profilaktyki Społecznej, gdzie od 2006r. realizujemy zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla mieszkańców Gminy Wadowice przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice. 

 

Naszym głównym celem w ramach działalności Centrum Profilaktyki Społecznej, jest wspieranie osoby i rodziny, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, poprzez zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej i prawnej.

 

W ramach Programu „Przeciw Narkotykom - Do Radości Życia” prowadzimy edukacje publiczną, w ramach której realizujemy programy profilaktyczne w szkołach, organizujemy różnorodne formy szkoleń zawodowych oraz inicjujemy alternatywne formy działań związanych z profilaktyką uzależnień.

 

W ramach tych zadań udzielamy specjalistycznej pomocy w zakresie w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, poprzez udzielanie konsultacji indywidualnych, rodzinnych, w tym prowadzenie poradnictwa, terapii uzależnień, terapii rodzinnej oraz prowadzenie zajęć grupowych.

 

W 2011 roku, dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, otworzyliśmy w Andrychowie Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO”, w którym udzielamy pomocy pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej  oraz organizujemy różnorodne formy zajęć rekreacyjnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem.

 

Pomoc udzielana jest w ramach konsultacji i zajęć indywidualnych, zajęć grupowych oraz różnorodnych form rekreacyjnych. W ramach oferty dostępne są zajęcia m.in. z terapii pedagogicznej, art-terapii, hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii, hydroterapii i innych.

Nasze Stowarzyszenie posiada własnego konia szkolonego do pracy w hipoterapii i zamierzamy rozwijać tę formę rehabilitacji.

 

Głównym źródłem naszych sukcesów w realizacji naszych celów są ludzie, którzy poprzez swoją postawę, dobroczynność i dyskrecje wspomagają nas na co dzień.

Od roku 2013 prowadzimy Centrum Wolontariatu AGRADO, gdzie jest miejsce i czas na spotkanie, rozmowę i szkolenie, dla każdej osoby, która jest chętna do podjęcia efektywnej pracy w ramach wolontariatu. logo

Jesteśmy w członkiem Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

 

Od 2013r. jesteśmy członkiem Autyzm-Polska, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin.

Dbamy o to, aby podejmować się działań w obszarze edukacji publicznej i kampanii społecznych, mających na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu.

Europejski Tydzień Autyzmu  1 - 7 grudnia 2012  zobacz  

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu  2 kwietnia zobacz   i więcej 

Tydzień Autyzmu 1- 15 grudnia 2013  zobacz